کپی و تکثیر نرم افزارها
767 بازدید

پرسش :

اگر ندانیم که تولید کننده نرم افزار، به کپی و تکثیر استفاده آن رضایت ندارد، تکلیف چیست؟

پاسخ :

امام، تبریزی، سیستانی و صافی: تکثیر و استفاده از آن اشکال ندارد.
بهجت، خامنه ای و وحید: بنابر احتیاط واجب باید رضایت او اجازه تولید کننده احراز و کسب گردد.
مکارم، فاضل و نوری: حق نشر و کپی رایت باری مؤلف و تولید کننده است و باید رضایت و اجازه ی تولید کننده، احراز و کسب گردد.
تاریخ : سه شنبه 6 آبان 1393

ارسال نظر

   عدد "صفر" را وارد كنيد

عضويت در سامانه


آخرين پيامک ارسالي به اعضا
برآيينه جمال داور صلوات
بر روشني چشم پيمبر صلوات
برحضرت معصومه فروغ سرمد
بر دسته گل موسي جعفرصلوات
5000291434

محبوبترین حرف دل

  • م ح م د: چه لذتی بالا تر از اینکه اسمت قسم راست یک نفر باشد...
  • محسن شاکر: خدا را دوست بدار حداقلش این است که یکی را دوست داری که روزی به او می رسی...
  • مادر: شیرین ترین بوسه زندگی ام بوسه ای بودکه بعدازتولدش برصورتش زدم وتلخترین بوسه زندگی ام بوسه ای بودکه برای آخرین باربرصورت بیروحش زدم دلم برایت خیلی تنگ شده دخترم
  • مهدی: آقا جان حالا فهمیدم که چرا شما صحرا را بر شهر ها و خانه های ما ترجیح می دهی... حتی شما در خانه خود نیز غریبید! یادش بخیر خاطرات جمکران را
  • مهدی: سعی کن مانند خورشید باشی تا اگر هم بخواهی به کسی نتابی ، نتوانی!!!
  • محمد جواد: خدایا! آرامش شب رانصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند...
  • محمد جواد: برخی آدمها شماراترک خواهند کرد،اماآن،پایان داستان شمانیست.آن, پایانِ نقشٍ آنها در داستان شماست.