حکیمانه

دسته بندی صوت: ادعیه صوتی

دعای نور
2 دقیقه و 2 ثانیه
حدیث شریف کساء
14 دقیقه و 56 ثانیه
دعای عهد
10 دقیقه و 5 ثانیه